Prezentacija na Internetu – 3.čas

Ako ste na prethodnom času dobro proučile servis SlideShare, na ovom času vaš zadatak je da svoju prezentaciju, koju ste radile u okviru samostalnog praktičnog rada u PowerPoint-u, postavite na SlideShare.

U okviru ove vežbe takođe treba da u SlideShare izaberete prezentaciju po slobodnom izboru i da je sačuvate u My Document.

Ovo ćete uraditi tako što u meniju kliknete na save ( na slici je zaokruženo ) , zatim kliknete na preuzetu prezentaciju, otvori se prezentacija sa slajdovima, a onda je u meniju File sačuvate u MyDocument.       

Capture22

Kada prezentaciju smestite u My Document, pošaljite je na FB u grupu Maturanti2014.

Advertisements

Internet i princip rada – 1.čas

Šta je internet? Internet je globalna računarska mreža na koju je priključen ogroman broj računara. Prvobitna ideja za razvoj interneta je bila da obezbedi komunikaciju vojnih laboratorija. Danas je to proizvod koji obuhvata spoj medija, računara i telekomunikacija. Ono što je zanimljivo, a možda niste znali internet nema vlasnika, tj. nijedna država nema vlast nad internetom ,a takođe nijedna institucija ga ne poseduje. Kako svaki računar može u mreži da komunicira sa drugim računarom, da bi se to i obezbedilio moraju biti ispunjena dva uslova:

1. svaki računar mora imati jedinstvenu adresu

2. moraju se pridržavati protokola -pravila ili jedinstveni jezik

Da bi se olakšala komunikacija između  korisnika računara, uvode se simboličke adrese. To je adresa

Nastavi sa čitanjem Internet i princip rada – 1.čas

Fado

Ovo je muzika koju volim i koja me opušta.U meni stvara nostalgiju za nekim prošlim vremenima, kada se živelo sporije, sigurnije i kada se svake godine išlo na more. Ova pesma priča o sudbini tj. naziv ove pesme je Moja sudbina.More za mene ne predstavlja samo jedan vid odmora, more i sunce su za mene izvor života.

PMS

Proizvodnja multimedijalnog sadržaja je predmet koji se takođe izučava u IV godini na smeru Elektrotehničar multimedija. Ima za cilj upoznavanje učenika sa različitim multimedijalnim sadržajima kao i primenu teoretskog znanja za proizvodnju ovih sadržaja.Kroz praktičnu nastavu učenici se osposobljavju za obradu slike i zvuka na računaru, izradu animacija, reklama,video spotova, kratkih dokumentarnih filmova; itd. Učenici stiču znaje ne samo za proizvodnju multimedijalnih sadržaja,već se osposobljvaju i za rad sa kamerama, za montažu i režiju tih sadržaja koristeći programe. Istakla bih da  u ovom predmetu njihova kreativnost  i znaje o IT dolazi do izražaja.

PAIVT

Primenjena audio i video tehnika je predmet u IV godini smera Elektrotehničar multimedija.Cilj ovog predmeta je da učenici steknu znanje o metodama i uređajima koji koriste audio i video izvore i pretvarače.Na osnovu teorije učenici će kroz praktične zadatke raditi na poslovima proizvodnje,podešavanja,održavanja i popravke uređaja iz oblasti primenjene audio ivideo tehnike.Planom i programom posebno se stavlja akcenat na: video nadzor, sisteme elektronske kontrole i zaštite, elektronsku kontrolu pristupa, kamere specijalne namene, digitalne fotoaparate i laserske štampače.